20 Şubat 2017 Pazartesi

Tarihin Bilinmeyen Yüzü | Cengiz Özakıncı | Levent Yıldız | 18.02.2017 | Kabulünün 91. yılında; Medeni Kanun ve Hukuk Devrimine yönelik suçlamalara belgelerle yanıtlar !...

18 Şub 2017 tarihinde yayınlandı
17.02.1926 | Osmanlı'yı Çökerten Çok Hukuklu Millet Düzeninden Cumhuriyetin Temeli Tek Hukuk Düzenine | Türk Hukuk Devrimi | Türk Medeni Yasası | Fatih Sultan Mehmet Kanunnamesi | Hristiyan Papazların Ürettiği Halife Ömer imzalı 636 Tarihli Sahte Ferman | Müslüman Türkleri Eriten, Gayrimuslimleri Semirten: Çok Hukuk Düzeni | Sivas Kongresi Kararlarında Tek Hukuka Yöneliş | Sevr'de Çok Hukukluluk | Lozan'da Lord Curzon'un İslamcı Çok Hukuk Dayatmasına Karşı Türkiye'nin Laik Tek Hukuk Direnişi | Osmanlı'nın Son Yıllarında Tek Hukuka Bağlanma Arayışları | Osmanlı'nın Batı'dan Aldığı Kanunlar | Ceride-i Adliye Mecmuası: İlk Kez 1914'te Osmanlı Döneminde Çevrilip Yayınlanan İsviçre Medeni Yasası | Roma Hukuku | Justinian Codexi | Batı Hukukunun İslam Kökenleri: John A. Makdisi | İbn Nüceym | Jeremy Bentham | Etienne Dumont | Prof. Dr. Gülnihal Bozkurt: Batı Hukukunun Türkiye'de Benimsenmesi | Ord. Prof. Dr. Mustafa Reşit Belgesay: Kur'an Hükümleri ve Modern Hukuk | Cemil Bilsel: Lozan | Atatürk: 27.12.1919 Ankara Söylevi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder